Thứ Sáu, 20/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
788096NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
186530NHÌ
350N
NHÌ
40TR
267256
839423BA
210N
BA
10TR
450852
965391
325199639052KK
100N

5TR
615185071294
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N