Thứ Tư, 20/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
070990NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
979533NHÌ
350N
NHÌ
40TR
718984
359369BA
210N
BA
10TR
746918
123824
909778019014KK
100N

5TR
000982434213
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N