Thứ Tư, 20/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
070990ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
979533NHẤT
350N
NHẤT
40TR
718984
359369NHÌ
210N
NHÌ
10TR
746918
123824
909778019014BA
100N
BA
5TR
000982434213
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N