Thứ Sáu, 19/11/2021

KẾT QUẢ3D3D+
426407ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
967094NHẤT
350N
NHẤT
40TR
433199
114435NHÌ
210N
NHÌ
10TR
474108
407979
690674410108BA
100N
BA
5TR
034182311611
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N