Thứ Hai, 19/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
962091NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
876603NHÌ
350N
NHÌ
40TR
138321
509413BA
210N
BA
10TR
834790
130029
689499333194KK
100N

5TR
262208589296
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N