Thứ Hai, 19/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
065911NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
784558NHÌ
350N
NHÌ
40TR
919421
425531BA
210N
BA
10TR
179652
509200
781045920724KK
100N

5TR
803966971690
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N