Thứ Hai, 19/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
065911ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
784558NHẤT
350N
NHẤT
40TR
919421
425531NHÌ
210N
NHÌ
10TR
179652
509200
781045920724BA
100N
BA
5TR
803966971690
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N