Thứ Sáu, 19/07/2019

KẾT QUẢ3D3D+
678537NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
797969NHÌ
350N
NHÌ
40TR
786005
542897BA
210N
BA
10TR
629252
020615
864485908383KK
100N

5TR
862414742205
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N