Thứ Sáu, 19/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
852212NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
324610NHÌ
350N
NHÌ
40TR
085246
784252BA
210N
BA
10TR
022391
889889
445370129596KK
100N

5TR
857673704943
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N