Thứ Tư, 19/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
105648NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
971858NHÌ
350N
NHÌ
40TR
855508
795254BA
210N
BA
10TR
014736
957570
801063764830KK
100N

5TR
189219384640
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N