Thứ Hai, 19/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
990222NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
023411NHÌ
350N
NHÌ
40TR
797884
730225BA
210N
BA
10TR
867017
231457
145548367835KK
100N

5TR
228704051690
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N