Thứ Tư, 19/01/2022

KẾT QUẢ3D3D+
065845ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
829395NHẤT
350N
NHẤT
40TR
735171
664325NHÌ
210N
NHÌ
10TR
334189
143350
334462197194BA
100N
BA
5TR
329614087750
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N