Thứ Tư, 18/11/2020

KẾT QUẢ3D3D+
914642NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
469005NHÌ
350N
NHÌ
40TR
301896
181177BA
210N
BA
10TR
307153
938685
154276841269KK
100N

5TR
806499189905
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N