Thứ Sáu, 18/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
412747NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
046418NHÌ
350N
NHÌ
40TR
954999
040240BA
210N
BA
10TR
877239
426233
002852176849KK
100N

5TR
773217050087
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N