Thứ Sáu, 18/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
412747ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
046418NHẤT
350N
NHẤT
40TR
954999
040240NHÌ
210N
NHÌ
10TR
877239
426233
002852176849BA
100N
BA
5TR
773217050087
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N