Thứ Hai, 18/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
138249ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
640104NHẤT
350N
NHẤT
40TR
605825
177604NHÌ
210N
NHÌ
10TR
816976
898477
790937833742BA
100N
BA
5TR
781458871110
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N