Thứ Tư, 17/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
141258ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
448545NHẤT
350N
NHẤT
40TR
842839
920530NHÌ
210N
NHÌ
10TR
743249
099983
576156374435BA
100N
BA
5TR
048902547186
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N