Thứ Hai, 17/06/2019

KẾT QUẢ3D3D+
760613NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
750516NHÌ
350N
NHÌ
40TR
580272
601709BA
210N
BA
10TR
522889
837218
362679117002KK
100N

5TR
549680560437
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N