Thứ Sáu, 17/01/2020

KẾT QUẢ3D3D+
324547NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
353540NHÌ
350N
NHÌ
40TR
173917
356660BA
210N
BA
10TR
144307
533253
396350051016KK
100N

5TR
013897507175
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N