Thứ Tư, 16/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
843033NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
553510NHÌ
350N
NHÌ
40TR
890949
878171BA
210N
BA
10TR
943153
019759
422846627894KK
100N

5TR
917120172097
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N