Thứ Tư, 16/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
843033ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
553510NHẤT
350N
NHẤT
40TR
890949
878171NHÌ
210N
NHÌ
10TR
943153
019759
422846627894BA
100N
BA
5TR
917120172097
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N