Thứ Hai, 16/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
593145NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
500578NHÌ
350N
NHÌ
40TR
843358
895077BA
210N
BA
10TR
574358
052496
500729553655KK
100N

5TR
078606579834
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N