Thứ Sáu, 16/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
402573NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
627744NHÌ
350N
NHÌ
40TR
622799
361777BA
210N
BA
10TR
588381
856129
144847144147KK
100N

5TR
848868263768
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N