Thứ Sáu, 16/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
402573ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
627744NHẤT
350N
NHẤT
40TR
622799
361777NHÌ
210N
NHÌ
10TR
588381
856129
144847144147BA
100N
BA
5TR
848868263768
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N