Thứ Tư, 16/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
914331NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
566517NHÌ
350N
NHÌ
40TR
555215
240939BA
210N
BA
10TR
840446
038405
740123706909KK
100N

5TR
014077391159
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N