Thứ Sáu, 16/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
786678NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
450808NHÌ
350N
NHÌ
40TR
991021
464084BA
210N
BA
10TR
146542
065327
809277571549KK
100N

5TR
132294754083
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N