Thứ Sáu, 16/07/2021

KẾT QUẢ3D3D+
519092ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
857129NHẤT
350N
NHẤT
40TR
593525
941972NHÌ
210N
NHÌ
10TR
502267
809013
004227474986BA
100N
BA
5TR
919986214074
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N