Thứ Tư, 16/06/2021

KẾT QUẢ3D3D+
340533ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
865968NHẤT
350N
NHẤT
40TR
010491
323125NHÌ
210N
NHÌ
10TR
572033
626546
037577155775BA
100N
BA
5TR
456491179699
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N