Thứ Sáu, 16/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
052683NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
506707NHÌ
350N
NHÌ
40TR
853226
441450BA
210N
BA
10TR
569891
159877
880625515520KK
100N

5TR
574086195636
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N