Thứ Hai, 16/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
678981ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
159875NHẤT
350N
NHẤT
40TR
899425
682076NHÌ
210N
NHÌ
10TR
988154
417791
705573323984BA
100N
BA
5TR
779392006881
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N