Thứ Hai, 16/03/2020

KẾT QUẢ3D3D+
678981NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
159875NHÌ
350N
NHÌ
40TR
899425
682076BA
210N
BA
10TR
988154
417791
705573323984KK
100N

5TR
779392006881
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N