Thứ Tư, 15/12/2021

KẾT QUẢ3D3D+
080876ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
694181NHẤT
350N
NHẤT
40TR
179246
342410NHÌ
210N
NHÌ
10TR
541658
884254
956239181953BA
100N
BA
5TR
505149258063
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N