Thứ Tư, 15/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
792922NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
971335NHÌ
350N
NHÌ
40TR
608278
720577BA
210N
BA
10TR
769328
046303
392461973875KK
100N

5TR
477427072656
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N