Thứ Sáu, 15/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
826771ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
838976NHẤT
350N
NHẤT
40TR
489696
580786NHÌ
210N
NHÌ
10TR
180902
764876
826133416762BA
100N
BA
5TR
504665406635
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N