Thứ Sáu, 15/05/2020

KẾT QUẢ3D3D+
826771NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
838976NHÌ
350N
NHÌ
40TR
489696
580786BA
210N
BA
10TR
180902
764876
826133416762KK
100N

5TR
504665406635
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N