Thứ Tư, 15/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
219211NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
746004NHÌ
350N
NHÌ
40TR
589811
377470BA
210N
BA
10TR
369036
455798
684510751093KK
100N

5TR
215260545474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N