Thứ Sáu, 15/04/2022

KẾT QUẢ3D3D+
070033ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
542778NHẤT
350N
NHẤT
40TR
225215
395742NHÌ
210N
NHÌ
10TR
061728
066032
257247995194BA
100N
BA
5TR
273619027048
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N