Thứ Sáu, 15/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
677624ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
651595NHẤT
350N
NHẤT
40TR
933790
366494NHÌ
210N
NHÌ
10TR
611530
027854
257530624210BA
100N
BA
5TR
269695701287
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N