Thứ Hai, 14/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
091143NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
982508NHÌ
350N
NHÌ
40TR
730501
054855BA
210N
BA
10TR
989983
015237
465329742192KK
100N

5TR
314401182265
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N