Thứ Tư, 14/10/2020

KẾT QUẢ3D3D+
668415NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
087035NHÌ
350N
NHÌ
40TR
640409
635576BA
210N
BA
10TR
743435
072063
843179945105KK
100N

5TR
147476759637
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N