Thứ Hai, 14/10/2019

KẾT QUẢ3D3D+
000539NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
522178NHÌ
350N
NHÌ
40TR
905719
728284BA
210N
BA
10TR
669470
743584
945657415252KK
100N

5TR
977715855365
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N