Thứ Tư, 14/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
297697NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
007543NHÌ
350N
NHÌ
40TR
604878
773460BA
210N
BA
10TR
735104
126357
939966342138KK
100N

5TR
344229053497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N