Thứ Tư, 14/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
654993NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
070378NHÌ
350N
NHÌ
40TR
803281
715395BA
210N
BA
10TR
241720
654827
734007091849KK
100N

5TR
430029301111
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N