Thứ Tư, 14/04/2021

KẾT QUẢ3D3D+
654993ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
070378NHẤT
350N
NHẤT
40TR
803281
715395NHÌ
210N
NHÌ
10TR
241720
654827
734007091849BA
100N
BA
5TR
430029301111
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N