Thứ Hai, 14/03/2022

KẾT QUẢ3D3D+
679113ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
422585NHẤT
350N
NHẤT
40TR
998980
272577NHÌ
210N
NHÌ
10TR
477904
281475
642036447712BA
100N
BA
5TR
855270252278
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N