Thứ Sáu, 14/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
551579ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
685806NHẤT
350N
NHẤT
40TR
896960
113433NHÌ
210N
NHÌ
10TR
459217
947040
637689847849BA
100N
BA
5TR
464433171754
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N