Thứ Hai, 13/12/2021

KẾT QUẢ3D3D+
493998ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
564286NHẤT
350N
NHẤT
40TR
590306
927366NHÌ
210N
NHÌ
10TR
460070
657670
056661507912BA
100N
BA
5TR
829542197202
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N