Thứ Hai, 13/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
750309ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
322006NHẤT
350N
NHẤT
40TR
274230
744824NHÌ
210N
NHÌ
10TR
715676
690863
368473947523BA
100N
BA
5TR
616689003325
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N