Thứ Hai, 13/07/2020

KẾT QUẢ3D3D+
750309NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
322006NHÌ
350N
NHÌ
40TR
274230
744824BA
210N
BA
10TR
715676
690863
368473947523KK
100N

5TR
616689003325
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N