Thứ Sáu, 13/05/2022

KẾT QUẢ3D3D+
838832ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
654428NHẤT
350N
NHẤT
40TR
162146
686061NHÌ
210N
NHÌ
10TR
883432
139126
815758334711BA
100N
BA
5TR
510417616202
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N