Thứ Hai, 13/05/2019

KẾT QUẢ3D3D+
725013NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
148553NHÌ
350N
NHÌ
40TR
664376
922866BA
210N
BA
10TR
259353
436918
190024899289KK
100N

5TR
110721881174
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N