Thứ Tư, 13/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
289734ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
972438NHẤT
350N
NHẤT
40TR
906088
570094NHÌ
210N
NHÌ
10TR
836653
483680
913766019018BA
100N
BA
5TR
505057982980
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N