Thứ Tư, 13/01/2021

KẾT QUẢ3D3D+
289734NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
972438NHÌ
350N
NHÌ
40TR
906088
570094BA
210N
BA
10TR
836653
483680
913766019018KK
100N

5TR
505057982980
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N