Thứ Hai, 12/08/2019

KẾT QUẢ3D3D+
583485NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
923068NHÌ
350N
NHÌ
40TR
525692
837643BA
210N
BA
10TR
631321
293816
721653502087KK
100N

5TR
308006853683
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N