Thứ Sáu, 12/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
928235ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
455051NHẤT
350N
NHẤT
40TR
348934
896895NHÌ
210N
NHÌ
10TR
100586
565587
708706348493BA
100N
BA
5TR
511419026198
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N