Thứ Sáu, 12/06/2020

KẾT QUẢ3D3D+
928235NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
455051NHÌ
350N
NHÌ
40TR
348934
896895BA
210N
BA
10TR
100586
565587
708706348493KK
100N

5TR
511419026198
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N