Thứ Tư, 12/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
163546ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
048681NHẤT
350N
NHẤT
40TR
839939
816316NHÌ
210N
NHÌ
10TR
133672
473646
640973963717BA
100N
BA
5TR
584772626963
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N