Thứ Tư, 12/02/2020

KẾT QUẢ3D3D+
163546NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
048681NHÌ
350N
NHÌ
40TR
839939
816316BA
210N
BA
10TR
133672
473646
640973963717KK
100N

5TR
584772626963
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N