Thứ Sáu, 11/12/2020

KẾT QUẢ3D3D+
548272ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
694908NHẤT
350N
NHẤT
40TR
024169
307041NHÌ
210N
NHÌ
10TR
900557
351240
474318929186BA
100N
BA
5TR
287662261865
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N