Thứ Tư, 11/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
678492NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
122138NHÌ
350N
NHÌ
40TR
094162
321501BA
210N
BA
10TR
787649
626097
717098195329KK
100N

5TR
769975196046
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N