Thứ Tư, 11/12/2019

KẾT QUẢ3D3D+
678492ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
122138NHẤT
350N
NHẤT
40TR
094162
321501NHÌ
210N
NHÌ
10TR
787649
626097
717098195329BA
100N
BA
5TR
769975196046
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N