Thứ Hai, 11/10/2021

KẾT QUẢ3D3D+
699054ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
612184NHẤT
350N
NHẤT
40TR
859682
126823NHÌ
210N
NHÌ
10TR
703831
020681
441464281550BA
100N
BA
5TR
807813133587
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt40N