Thứ Tư, 11/09/2019

KẾT QUẢ3D3D+
331824NHẤT
1TR
NHẤT
1TỶ
393756NHÌ
350N
NHÌ
40TR
582355
357106BA
210N
BA
10TR
583587
433602
321772870704KK
100N

5TR
677409974834
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải NHẤT150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải NHẤT40N